Pla de Formació 2018 Imprimeix Email

 
header-cat

 

Amics de la Gent Gran som una organització de voluntariat que lluita contra la soledat no desitjada i la marginació social de les persones grans mitjançant l’acció del voluntariat i la sensibilització de la societat.

Els nostres cursos de formació tenen per objectiu donar-te eines per a millorar la comprensió sobre els aspectes claus relacionats amb la gent gran i la teva acció voluntària. Alguns d’ells els oferim com a Escola Oficial de Formació de la Generalitat i d’altres com a cursos propis.

 

Vols formar-te amb nosaltres? Aquí tens la programació d’aquesta primavera!

 FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

 

 

AFRONTAMENT DE SITUACIONS COMPLEXES
Proporcionarem eines per a solucionar problemes de l’acompanyament relacionats amb l’estat anímic, trastorns psiquiàtrics, factors inherents als recursos, la motivació, etc. Resoldrem casos pràctics que es troben les persones voluntàries i que requereixen la resolució de conflictes.

 

Taller de resolució de conflictes en la institucionalització
Data i lloc: dimarts 20 març de 17 a 20h. (Durada del taller: 3 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.

 

Taller de resolució de conflictes en la Institucionalització. Acompanyament a residents
   Continguts:
      - Envelliment: factors incidents
      - Envelliment i centres residencials
      - Breu introducció a les malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment
      - L’acompanyament en centres residencials
           • El paper de la persona voluntària
           • Acompanyament a persones amb deteriorament cognitiu lleu a residències
           • Acompanyament a persones amb deteriorament cognitiu significatiu a residències
           • Activitats residencials
           • La Ludoteràpia
           • La Reminiscència
           • La Comunicació
      - Estudi de casos pràctics

      Formadora: Eva Mª Muñoz.
      Data i lloc: dimarts 10 d’abril de 17 a 20h (Durada del taller: 3 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
      Preu per a persones alienes a l’entitat: 30 € (en situació d’atur o pensionistes: 15 €)

 


Taller de gestió de l’estrés emocional i dol de la persona voluntària
   Continguts:
      - L’estrès emocional (definició, causes i conseqüències)
      - Gestió de l’estrès emocional
           • Tècniques de prevenció
           • L’autoavaluació
           • L’afrontament
      - La pèrdua de la persona que acompanyem i el dol del/la voluntari/a
           • Reaccions a la pèrdua de la persona gran
           • Actitud davant la mort
           • Estratègies per a afrontar el dol
      - Estudi de casos pràctics

 

      Formadora: Eva Mª Muñoz.
      Data i lloc: dimarts 8 de maig de 17 a 20h. (Durada del taller: 3 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
      Preu per a persones alienes a l’entitat: 30 € (en situació d’atur o pensionistes: 15 €)

 


Taller d’assertivitat, empatia i comunicació no verbal
   Continguts:
      - La importància de la comunicació
      - Comunicació i salut
      - Aspectes fonamentals de la comunicació
      - Comunicació no verbal
           • Elements
           • Formes de contacte
           • El silenci
      - Comunicació verbal: estils
      - L’empatia, l’art de saber escoltar
           • Escolta activa per part de la persona voluntària
           • Actitud corporal empàtica
           • Els límits de l’empatia
      - L’assertivitat, l’art de saber parlar de forma clara
           • Com potenciar l’assertivitat
      - Barreres per a una comunicació efectiva
      - Particularitats de la comunicació amb gent gran
      - Estudi de casos pràctics

 

      Formadora: Eva Mª Muñoz.
      Data i lloc: dimarts 29 de maig de 17 a 20h. (Durada del taller: 3 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
      Preu per a persones alienes a l’entitat: 30€ (en situació d’atur o pensionistes: 15€).

 

 

Taller de resolució de conflictes dels/de les voluntaris/es. Com superar la rutina: motivació
   Continguts:
      - La motivació social i altres tipus de motivació
      - La desmotivació
      - Per què ens sentim desmotivats/des
      - Claus per a recuperar la motivació
           • No aconseguir les nostres fites és natural
           • Anar pas a pas
           • La formació
           • La cura personal
           • La revalorització
      - Pluja d’idees
      - Estudi de casos pràctics

 

   Formadora: Eva Mª Muñoz.
   Data i lloc: dimarts 19 de juny de 17 a 20h. (Durada del taller: 3 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
   Preu per a persones alienes a l’entitat: 30 € (en situació d’atur o pensionistes: 15 €)

 

QUÈ SAPS SOBRE L’ENVELLIMENT? TOT ALLÒ QUE CAL CONÈIXER SOBRE LA GENT GRAN
Oferirem una mirada global de la persona gran i treballarem la vellesa des de diferents disciplines amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la realitat que envolta les persones grans que acompanyem.
   Continguts:
             - Aspectes psicològics
                  • Introducció a l’atenció a les persones grans
                  • Imatge social de la vellesa: creences, actituds i estereotips
                  • Canvis psicològics a l’envelliment
                  • Algunes pautes per a la relació voluntari/a-persona gran

            - Aspectes mèdics
                  • Canvis en el procés d’envellir
                  • Característiques generals de l’envelliment
                  • Problemes mèdics més freqüents en la gent gran: físics i neuropsicològics
                  • Anàlisis de les 14 necessitats de Virginia Henderson en referència a la gent gran
                  • Activitats de prevenció i ajuda

            - Aspectes socials
                  • Llei dependència: procés de valoració i adjudicació de grau, prestacions i serveis
                  • Inclusió social de les persones grans
                  • Envelliment de la població, edatisme, diferents perspectives teòriques, l’assetjament a les persones grans
                  • Envelliment actiu

 

  Formadors/es: Sergi Arenas, Núria Andreu i Josep Maria Mesquida.
  Dates i lloc: dijous 12, 19 i 26 d’abril de 16 a 20h (Durada del curs: 12 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
  Preu per a persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)

 

 

EINES DE SUPORT A LA GENT GRAN EN PROCESSOS DE DOL
Desenvoluparem habilitats per l’atenció i l’acompanyament en els processos de pèrdua, mort i dol de la gent gran. Coneixerem els elements bàsics de l’acompanyament en els processos de dol per la mort d’un ésser estimat.
   Continguts:
         - Concepte de pèrdua
         - Actualització i revisió dels nostres pensaments i creences respecte la mort i la vida
         - Què és el dol “normal”?
         - Manifestacions del dol
         - El dol en les diferents etapes de la vida
         - Preparació a “morir”
         - La persona gran en fase terminal: simptomatologia
         - La comunicació amb el/la malalt/a i la família
         - Facilitant el procés d’elaboració; tasques i permisos del procés de dol
         - Què fer i com ajudar els/les altres en la seva pèrdua
         - Desenvolupament de les capacitats personals específiques en el camp de l’ajuda
         - La intervenció del/de la voluntari/a

 

      Formadores: Núria Soler, Laura Almà i Miriam Palomar.
      Dates i lloc: dissabtes 14 i 21 d’abril de 10 a 14:30h. (Durada del curs: 9 hores), Casal de la Gent Gran Reus II, Reus.
      Preu per a persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)

 

 

DEMÈNCIES: VOLS SABER-NE MÉS?
Coneixerem les principals característiques de les malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment i aportarem eines per a fer un bon acompanyament a persones amb deteriorament cognitiu.
   Continguts:
         - Envelliment i demència
         - Repercussions psicològiques de les malalties neurodegeneratives sobre el/la malalt/a i el seu entorn
         - Símptomes i característiques inicials de la malaltia d'Alzheimer
         - Estratègies davant la conducta de la persona amb demència
         - Com motivem la persona amb demència
         - L'actitud del voluntariat que actua en el camp de les malalties neurodegeneratives


   Formadores: Pilar Cañabate i Anna Gailhajanet (Fundació ACE).

   Dates i lloc -  1ª edició: dijous 15 i 22 de març de 16 a 20h. (Durada del curs: 8 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.

   Dates i lloc -  2ª edició: dissabtes 12 i 19 de maig de 10 a 14h (Durada del curs: 8 hores), Vilanova i la Geltrú.
   Preu per a persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)

 


MOBILITZACIÓ DE GENT GRAN I LA SEVA SEGURETAT A LA LLAR
Aportarem els coneixements necessaris per a realitzar transferències, desplaçaments, i canvis posturals a gent gran, en un taller pràctic destinat especialment a voluntaris/es que acompanyin persones grans que tenen la mobilitat reduïda. Especialment indicat també per a les persones que vulguin participar com a voluntàries en les estades d’estiu.
   Continguts:
         - Suport en la deambulació
         - Transferències comuns
         - Empènyer cadires de rodes
         - Mobilitzacions articulars
         - Canvis posturals
         - Detectar situacions de risc
         - Prevenció de caigudes i accidents
         - Aprendre a tenir una bona postura per a evitar lesions

 

   Formadora: Inés Prats.
   Dates i lloc: dissabtes 19 i 26 de maig de 10 a 14h (Durada del curs: 8 hores). C/Grassot 3, Barcelona.
   Preu per a persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)

 


LA DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DIRIGIDES A GENT GRAN
Contextualitzarem i estructurarem qualsevol proposta d’activitat d’oci per a gent gran i facilitarem eines per desenvolupar activitats adaptades a les seves necessitats.
   Continguts:
         - Què és l’animació sociocultural per gent gran
         - Detecció d’habilitats i interessos de la gent gran
         - Detecció de necessitats de la gent gran
         - Motivació i expectatives
         - Treballar des de la perspectiva ACP
         - Recursos humans, materials i econòmics necessaris per la implementació
         - Tècniques d’animació
         - Disseny i programació d’activitats
         - Casos pràctics


   Formadora: Raquel Cubero.
   Dates i lloc: dissabtes 2 i 9 de juny de 10 a 13h. (Durada curs: 6 hores). CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.
   Preu per a persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)

 

INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT: LES CLAUS PER A UN BON ACOMPANYAMENT A GENT GRAN
Treballarem els aspectes clau de les relacions d’ajuda, les característiques de les persones grans i la gestió de les pròpies emocions en l’acompanyament.
   Continguts:
         - Ajudar i acompanyar
         - Els diferents estils de relació d’ajuda
         - Les creences i les formes de percebre la realitat
         - El sentit de fer-se gran
         - Aprendre a escoltar i respondre amb empatia
         - Què són i per a que serveixen les emocions
         - La comunicació efectiva: claus i reptes
         - L’assertivitat
         - Explicació de l’entitat, perfils i opcions de voluntariat


   Formador/a: Jaume Granja i Teresa Padrosa.

   Dates i lloc 1ª edició: divendres 16 i 23 de març, de 16 a 21h,  Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor, Sant Adrià.
   Dates i lloc 2ª edició: divendres 20 i 27 d’abril de 15 a 20h (Durada del curs: 10 hores), Vic.
   Dates i lloc 3ª edició: dissabtes 19 i 26 de maig de 9 a 14h (Durada del curs: 10 hores), CASA DEL MAR C/Albareda 1-13, Barcelona.

 

 

* Aquesta formació està només obert a persones voluntàries de l’entitat.

 

Inscripcions

Correu elèctronic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Telèfon: 93 207 67 73

Formulari Web: www.amicsdelagentgran.org

Persones de referència: Patricia Viñuela i Leire Etxegarai

 

 

Amb la col·laboració de:

Logo PFVC blautreball h3logo-vector-ministerio-de-empleo-y-seguridad-socialLogo-Gencat-IOJ webGJ

 

 

 

 

Formulari d'inscripció

 

...

 

Aquest lloc web fa servir cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Si vols, pots canviar les teves preferències o ampliar aquesta informació.