El Voluntariat com a pont amb la comunitat

Cartell de "Vida en Companyia"

Avui, dilluns 23 d’octubre, presentem el projecte “Vida en Companyia”. Gràcies a la col•laboració entre l’Obra Social La Caixa i Amics de la Gent Gran va néixer aquest projecte compartit que cerca noves vies per pal•liar les situacions de soledat no desitjada en les persones grans. Es tracta d’un treball conjunt entre diferents centres “EspaiCaixa” i la nostra entitat per abordar les situacions de soledat de les persones grans que ja estant sent acompanyades.
 
Els EspaiCaixa són centres propis de l’Obra Social la Caixa autogestionats pels propis socis/es que la formen, que ofereixen activitats i tallers per gent gran del municipi al que pertanyen. En aquest sentit, el projecte Vida en Companyia facilita i fomenta que les persones grans que pateixen soledat no desitjada i formen part d’Amics de la Gent Gran, puguin participar en les activitats que ofereix cada centre trimestralment, des d’activitats més puntuals a d’altres que suposen diverses sessions, agrupades en 4 grups: Salut i benestar, Desenvolupament personal i cicle vital, Informàtica i comunicació, i Formació, participació i voluntariat. 
 
Per pal•liar les diferents situacions de soledat, treballem amb el voluntariat amb tres objectius principals: oferir suport emocional, facilitar la dinamització social i promoure la vinculació amb la comunitat.  Partint d’aquest últim objectiu, el voluntariat fa de pont entre la persona gran que acompanya i la comunitat i, mitjançant els recursos de proximitat que ofereix cada barri/municipi, com els propis EspaiCaixa, es promou la seva participació en aquests espais.

Actividad de "Vida en Compañía"

 

En aquesta línea, “Vida en Companyia” també ens permet sensibilitzar sobre la problemàtica de la soledat no desitjada en les persones grans, trencar amb els estereotips associats a les persones grans, poder detectar més casos i tenir la possibilitat d’oferir més recursos, tant d’acompanyament individual com grupal, a les persones grans que acompanyem des de l’entitat.
 
Per altra banda, als EspaiCaixa els hi permet poder diversificar els perfils de persones grans que participen en els centres i continuar amb la línea de treball de l’Obra Social la Caixa sobre la vulnerabilitat, incorporant i adaptant als centres a persones grans que pateixen soledat.
 
La tasca del voluntari/a d’Amics de la Gent Gran, en aquest sentit, és clau. El fet que el voluntari/a transmeti confiança a la persona gran i la possibilitat de poder anar plegats/des a una activitat o taller del centre, fa que augmenti la motivació i implicació de la persona gran per participar-hi.
 
El centre també juga un paper rellevant. Promou que es realitzin activitats conjuntes entre les persones de l’entitat i l’Espaicaixa, dóna suport i acompanyament quan la persona gran de l’entitat arriba al centre i genera espais i pràctiques que fomenten la participació i relació de les noves persones grans.
 
Per això, el treball conjunt és fonamental. Poder dissenyar i/o adaptar les activitats segons les circumstàncies de cada persona gran, fer seguiment i avaluació de la participació en el centre i pensar plegats/des en estratègies de millora; és de gran utilitat per crear espais de participació òptims i adaptats.

Compartir

Artículos relacionados