Transparència

A Amics de la Gent Gran apostem per ser una entitat eficient i responsable amb els ingressos econòmics aconseguits. Com a garantia de transparència i bones pràctiques, comptem amb diferents documentacions que posem a la teva disposició, perquè entenguis millor l’organització, la seva activitat, així com la procedència i repartiment dels nostres ingressos.

 

Informació institucional

  1. Missió i memòria d’activitats.
  2. Normativa aplicable a la Fundació. La Fundació està subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del Llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per acord del Patronat a data 4 de desembre de 2012 i segons consta en l’escriptura autenticada a data 11 de gener de 2013. Els nous estatuts quedaren aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.Està subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu NIF és G60017464 i el seu N.I.S.S. és 08/1126238-94.
  3. Estatuts i número de registre de la Fundació. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (D.G.D.E.J.) va inscriure la Fundació Amics de la Gent Gran, a la qual va correspondre el núm. 648 del  Registre de Fundacions, d’acord amb la Resolució del 21 de gener de 1993. En resoldre l’expedient d’inscripció, va ser classificada com a fundació de caràcter benèfic de tipus assistencial.
  4. Equip
  5. Xarxa d’Entitats: Federación Amigos de los Mayores i Federación Internacional Les Petites Frères des Pauvres 

 

Gestió econòmica i administrativa

  1. Comptes anuals
  2. Contractes amb l’Administració Pública
  3. Convenis amb l’Administració Pública
  4. Subvencions i ajudes públiques

Tal com s’estableix a l’article 20 dels estatuts de la Fundació, els membres del patronat no rebran compensacions econòmiques pel desenvolupament del càrrec en qüestió.