Observatori de la Soledat

La soledat és avui en dia un fenomen prevalent, amb un elevat cost social i sanitari que ha de ser objecte de polítiques publiques i de l’acció social. En aquest sentit, és imprescindible aportar llum sobre els molts interrogants que se’ns plantegen, tant a les administracions, com a les entitats del tercer sector i a la societat civil organitzada.

L’Observatori de la Soledat és la primera plataforma de generació i intercanvi de coneixement entorn de la soledat no desitjada a Espanya. Neix el 2017 com una iniciativa pionera d’Amics de la Gent Gran. Entendre les variables que interactuen amb la soledat forma part de la nostra missió així com generar i sistematitzar el coneixement. També ens plantegem desenvolupar eines formatives per a la intervenció, facilitant als agents que treballen en aquest àmbit, el desenvolupament de programes i l’adaptació de recursos per a la prevenció i pal·liar el seu impacte.

 

Què hem de tenir en compte quan parlem de soledat?

ü  La soledat no desitjada té impacte en totes les etapes vitals però s’aguditza exponencialment durant la vellesa.

ü  És un fenomen complex, divers i plural. Existeixen tantes soledats com individus que la senten.

ü  Té un impacte directe en la qualitat de vida, salut i benestar de les persones.

ü  No són el mateix l’exclusió social, l’aïllament social i la soledat no desitjada. És necessari tenir clars els conceptes per planificar la intervenció.

ü   No és un fenomen individual. Ha deixat de ser “cosa d’un” per ser “cosa de tots”. És un fenomen social.

ü  Quan abordem la soledat no desitjada sempre és important incloure una mirada de gènere.

ü  El sentiment de soledat no desitjada no és fàcil de detectar i abordar, pot ser reconegut o no, quelcom fonamental quan pensem en la intervenció.

 

Quins són els factors amb més incidència en el sentiment de soledat de les persones grans?

Soledat_no_desitjada_persones_grans

 

Què fem a l’Observatori de la Soledat?

 

Assessoria/Consultoria: Acompanyem a les administracions públiques i organitzacions en el disseny i desenvolupament de programes, serveis i accions per abordar la soledat no desitjada de la gent gran. Oferim:

  • Diagnòstics de necessitats: combinem metodologies quantitatives i qualitatives adaptant-nos als diferents contextos i situacions.

  • Plans d'Acció i estratègies contra la soledat no desitjada: Definició de línies d'actuació i estratègies, objectius, indicadors de seguiment i avaluació continuada.

  • Acompanyament en l'adaptació de serveis i recursos existents mitjançant processos participatius i deliberació conjunta. 

  • Disseny de recursos, serveis i programes per abordar la soledat no desitjada

 

Formació: Oferim formació a les Administracions Públiques i entitats locals i del tercer sector, de manera objectiva i adaptada al context. Dissenyem cada pla formatiu en funció de la demanda, partint del nostre coneixement i experiència, que estructurem amb dos eixos:

  • La soledat com a fenomen complex i eines per a la intervenció
  • El voluntariat i l’acompanyament emocional

 

Projectes d’Investigació Social Aplicada: En el desenvolupament de les nostres investigacions abordem temàtiques encaminades a comprendre millor el fenomen de la soledat en la societat del s. XXI, per tal de millorar i facilitar la intervenció dels agents públics i privats. Tots els nostres projectes es desenvolupen seguint les pautes de la metodologia Investigació Acció Participació (IAP). La nostra posició i experiència ens permeten combinar els processos d’investigació (generació del coneixement) i acció directa, implicant activament, mitjançant la participació, a les persones grans. Busquem la manera de prendre consciència crítica de la població, sempre amb un objectiu transformador.

 

Consulta les publicacions realitzades des de l’Observatori a la Biblioteca.

Si necessites més informació sobre les activitats públiques que es realitzen, envia’ns un correu.

Compartir

Articles relacionats

Soledat gent gran
 
Gent gran sentint soledat
Envellir, avui dia, res o poc té a veure amb el que significava fa unes dècades.