Afrontament de situacions complexes: Tallers envers el procés de dol (Lleida)

Formació

FORMACIÓ CANCELADA

Combinarem dos tallers envers el procés de dol: El suport emocional en situacions de dol i la gestió de l'estrès emocional i el dol de la persona voluntària.

Suport Emocional en situacions de dol

Continguts:

 • Tipus de pèrdua
 • Pèrdues i dol
 • Respostes davant el dol
 • Les fases del dol
 • Elements que incideixen al dol
 • Factors determinants per a superar la pèrdua
 • Variables que poden complicar el procés
 • Tipologies de dol
 • Mecanismes d’afrontament            
 • Suport emocional en situacions de dol 
  • Com permetre l’exteriorització
  • Practicar l’empatia
  • El respecte
  • Tenir cura de la comunicació
  • Avaluar i resoldre el sentiment de culpa
  • Potenciar la reminiscència o revisió vital
  • Tècniques expressives
 • Estudi de casos pràctics

 Taller de gestió de l’estrès emocional. Dol de la persona voluntària

Continguts

 • L’estrès emocional: Definició, causes i conseqüències
 • Gestió de l’estrès emocional  
 • Tècniques de prevenció
 • L’autoavaluació
 • L’afrontament
 • La pèrdua de la persona que acompanyem i el dol de la persona voluntària 
 • Reaccions a la pèrdua de la persona gran
 • Actitud davant la mort
 • Estratègies per a afrontar el dol
 • Estudi de casos pràctics

Formadora: Eva Mª Muñoz

Dates: divendres 25 d'octubre de 15h a 21h

Lloc: Fundació Verge Blanca, C/Acadèmia 17, Lleida

Durada: 6 hores

Preu: Gratuit  per a persones voluntàries d'Amics de la Gent Gran. Persones alienes a l’entitat: 60 € (en situació d’atur o pensionistes: 30 €)