Agenda

Coneixerem  les definicions, formes, indicadors, aspectes legals i factors de risc del maltractament. Aprendrem a  detectar els maltractaments a gent gran i a saber com actuar en aquestes situacions.
FORMACIÓ CANCELADA Combinarem dos tallers envers el procés de dol: El suport emocional en situacions de dol i la gestió de l'estrès emocional i el dol de la persona voluntària.
Ens aproximarem als diferents debats científics i professionals al voltant del concepte "soledat", la seva evolució en el decurs de la història i el seu impacte en les diferents etapes vitals. Aprofundirem sobre l'impacte de la soledat durant la vellesa i coneixerem les diferents estratègies per a intervenir i prevenir situacions de soledat no desitjada i aïllament social de les persones grans.
PLACES EXHAURIDES. Podeu inscriureu's a la llista d'espera a través del correu formacio@amicsdelagentgran.org A través de l'aula virtual d'Amics de la Gent Gran (Plataforma de formació en línia moodle) aprendrem  a identificar les nostres emocions, a conèixer el paper que  juguen en diferents situacions i a posar en pràctica estratègies que millorin la gestió emocional durant l’acompanyament a la Gent Gran.
Coneixerem les principals característiques de les malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment i aportarem eines per a fer un bon acompanyament a persones grans amb deteriorament cognitiu
Aprendrem a identificar les nostres emocions, a conèixer el paper que juguen en diferents situacions i a posar en pràctica estratègies que millorin la gestió emocional durant l’acompanyament a la Gent Gran.
CANVI DE DATES, LA FORMACIÓ SERÀ ELS DIES 16 I 23 DE NOVEMBRE PLACES ESGOTADES Treballarem per a orbir-nos a noves interpretacions de la realitat, aconsseguint noves comprensions i habilitats per a augmentar les nostres capacitats internes. Amb això aconseguirem més autoconfiança, autolideratge i millor comunicació.

Treballarem els aspectes clau de les relacions d’ajuda, les característiques de les persones grans i la gestió de les pròpies emocions en l’acompanyament.

Coneixerem les definicions, formes, indicadors, aspectes legals i factors de risc del maltractament. Aprendrem a detectar els maltractaments a gent gran i a saber com actuar en aquestes situacions.

Coneixerem  les definicions, formes, indicadors, aspectes legals i factors de risc del maltractament. Aprendrem a  detectar els maltractaments a gent gran i a saber com actuar en aquestes situacions.

Continguts: